Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

ZDROWIE PUBLICZNE

Studia na kierunku Zdrowie Publiczne są przyszłościowe i pozwalają na monitorowanie dokonujących się zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce, które wymagają teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat nauk przyrodniczych, medycznych, ekonomicznych oraz społecznych. Studia kształtują umiejętności w zakresie: rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego, gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości, a także realizowania programów dotyczących profilaktyki i prewencji. Najlepsi wykładowcy uczą jak wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu zawodowym.


zdrowie

Kariera zawodowa Absolwenta

Ukończenie studiów na kierunku Zdrowie Publiczne daje wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą sensu, celów, zasad i problemów systemu ochrony zdrowia w Polsce., Student zdobywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Absolwent jest przygotowany do pracy na rynku świadczeniodawców medycznych, w tym zajmowania wykonawczych stanowisk w zakładach opieki zdrowotnej oraz pełnienia funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Absolwent przygotowany jest również do realizowania programów ze środków UE oraz FIO, a także pracy w organizacjach pozarządowych.

Specjalności:
  • Promocja zdrowia
  • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia.
  • Epidemiologia i Higiena
  • Opieka paliatywna
  • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności i inspekcja sanitarna

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Świdnicy oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!